NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Werkgroep normering

In 2011 is de NVvH als gestart met kwaliteitsnormen voor goede en verantwoorde chirurgische zorg. De NVvH hanteert een integraal kwaliteitsbeleid en omvat onder andere certificering, visiteren, autiting en volumenormen. 

De normen staan beschreven in Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 8.0. Er geldt een implementatietermijn van een jaar na publicatie. 

In het document Normering Chirurgische Behandelingen staat aangegeven voor welke ingrepen per 1 mei 2019 afspraken binnen de vakgroep nodig zijn. Als voorbeeld stelt de NVvH een tweetal formats beschikbaar (zie gerelateerde documten hieronder, alleen zichtbaar voor leden) ten behoeve van het op lokaal niveau vastleggen van de bevoegdheden van chirurgen om bepaalde ingrepen te doen. U kunt een of beide formats gebruiken om deze afspraken binnen uw eigen vakgroep vast te leggen.

Commissie Normering & Certificering

  • prof. dr. R.H. Geelkerken (Voorzitter)
  • dr. C.F.J.M. Blanken-Peeters (Commissielid)
  • drs. J.W.M. Elshof (Commissielid)
  • dr. A.F.W. van der Steeg (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws