NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Concilium

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de NVvH met de taak de vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Kennistoets ABSITE

Kennistoets ABSITE: Bij alle aios wordt jaarlijks een formatieve kennistoets digitaal afgenomen. We maken daarbij gebruik van een Nederlandse variant van de Amerikaanse kennistoets, van de American Board of Surgery (ABSITE). Om u hierop te kunnen voorbereiden moet uw opleidingskliniek een account voor u aanvragen bij SCORE (via www.surgicalcore.org). Meer informatie over het inschrijven voor SCORE vindt u hier.

 De beoordelingscommissie beoordeelt de toetsvragen voor de Nederlandse situatie, zoals:

 1. van musculoskeletale vragen verwijderen van irrelevante vragen (van oorsprong zijn deze niet in het ABSITE examen opgenomen);
 2. aanpassen van specifieke vragen omtrent antistolling en antibioticabeleid naar de Nederlandse situatie.

Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair ABSITE vragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios. Voor het gebruik van SCORE in de opleidingskliniek is het mogelijk om na aanschaf van toegangscodes een webinar bij SCORE te volgen. U ontvangt hierover informatie nadat u toegangscodes heeft aangeschaft.

Veel gestelde vragen
Mocht u nog vragen hebben, vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen.

Hier vindt u informatie voor het aanmelden voor de ABSITE en de eisen waaraan de computers moeten voldoen bij de test. Van u wordt verwacht dat de computers waarop de test wordt gemaakt vooraf een systeemcheck hebben gehad en dat er een secure browser is geïnstalleerd.

Data kennistoets

2020 - dinsdag 6 oktober - 14.00 tot 18.00 uur

 

Commissie Concilium Chirurgicum

 • prof. dr. L.P.S. Stassen (Voorzitter)
 • dr. B.H. Verhoeven (Vice-voorzitter)
 • dr. K.H. in 't Hof (Secretaris)
 • drs. R. van Baren (Commissielid)
 • dr. D. Boerma (Commissielid)
 • dr. T. van Dalen (Commissielid)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid)
 • prof. dr. M.J.R. Edwards (Commissielid)
 • dr. H.J.A.A. van Geffen (Commissielid)
 • dr. R.J. van Ginkel (Commissielid)
 • dr. P.T. den Hoed (Commissielid)
 • dr. W. Kelder (Commissielid)
 • drs. T. KoĆ«ter (Commissielid)
 • dr. M.J. van der Laan (Commissielid)
 • dr. J.H.P. Lardenoije (Commissielid)
 • dr. M.F. Lutke Holzik (Commissielid)
 • dr. W.J.B. Mastboom (Commissielid)
 • dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (Commissielid)
 • prof. dr. D.L. van der Peet (Commissielid)
 • drs. F.B. Poelmann (Commissielid)
 • dr. H. Rijna (Commissielid)
 • dr. D. Roos (Commissielid)
 • dr. A. Schepers (Commissielid)
 • dr. R.K.J. Simmermacher (Commissielid)
 • dr. H.J. Smeets (Commissielid)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid)
 • dr. P.W.H.E. Vriens (Commissielid)
 • prof. dr. M.R. Vriens (Commissielid)
 • dr. B.P.L. Wijnhoven (Commissielid)

Gerelateerd nieuws