NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

SCOUT-1 en SCOUT-2 studies

In verband met de huidige SARS-CoV-2 pandemie is op 2 april de Leidraad “Preoperatieve Screening Asymptomatische Patiënten” gepubliceerd. Deze Leidraad adviseert patiënten die na standaard ‘COVID’ anamnese geen typische COVID gerelateerde symptomen (asymptomatisch of presymptomatisch) hebben en een (operatieve) procedure onder algehele anesthesie moeten ondergaan, te screenen met low-dose CT-thorax en RT-PCR van een nasofaryngeale swab op mogelijke aanwezigheid van een SARS-CoV-2 infectie.

Recent is de SCOUT-1 studie van start gegaan, waarin de opbrengst van deze preoperatieve screening wordt geëvalueerd in een groot landelijk cohort van electieve en acute patiënten die chirurgie ondergaan. Meerdere centra participeren in de SCOUT-1 studie en voeren actief data in. De eerste resultaten worden binnen enkele weken verwacht. Ook heeft de SCOUT-1 studie een retrospectief deel, waarin data van screening voor invoer van de leidraad kunnen worden geregistreerd.

Daarnaast zal op korte termijn de SCOUT-2 studie van start gaan. In deze studie zal de accuratesse van de preoperatieve screening met low-dose CT-thorax en RT-PCR voor SARS-CoV-2 worden bepaald door het te vergelijken met de referentiestandaard die o.a. serologie onderzoek na 4 weken omvat. Momenteel wordt gewerkt aan de WMO-goedkeuring van SCOUT-2. Zodra deze verkregen is, zal ook deze studie snel van start gaan. Participeren in dit onderzoek is mogelijk. Informatie en aanmelden voor deelname kan via prof. Marja Boermeester, chirurg en lid Leidraad commissie, m.a.boermeester@amsterdamumc.nl

De resultaten van de SCOUT-1 studie, met advies voor eventuele handhaving of aanpassing van de Leidraad, zullen zo spoedig mogelijk landelijk worden gedeeld, zodra deze bekend zijn.

Gerelateerd nieuws