NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Over NVvH

De NVvH, opgericht in 1902, is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg. De vereniging heeft zeven subverenigingen en is gevestigd in de Domus Medica te Utrecht. Meer dan 2.200 leden zijn aangesloten. 

De NVvH bevordert de samenhang tussen de chirurgische differentiaties en kwaliteit van de heelkundige zorg. Het bieden van een kwalitatief goede opleiding en het behartigen van de belangen van de chirurgen zijn hierbij belangrijke elementen. De volgende thema’s zijn ingebed in de vereniging:

Dit doet de NVvH door samen te werken met patiënten(organisaties) en alle andere  relevante partijen binnen de gezondheidszorg.

Suberenigingen
De NVvH heeft zeven subverenigingen: Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC), Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL), Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) en de Vereniging voor Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH).

Strategie
De NVvH heeft haar visie en missie vastgelegd. Ook kijken we naar de toekomst – onze ambities staan in het Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024.

Visie
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde bevordert kwaliteit van heelkundige zorg. Dat doet de vereniging door samenwerking met patiënten(organisaties) en alle andere relevante partijen binnen de gezondheidzorg. Hierbij zijn opleiding, professionele ontwikkeling, innovatie, evaluatie en transparantie essentieel. De hoekstenen van het denken en handelen van de NVvH worden gevormd door zinnige en doelmatige zorg, multidsciplinaire samenwerking en zorgen voor elkaar.

Missie
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ondersteunt haar leden - de chirurgen en chirurgen in opleiding - bij het leveren van optimale integrale heelkundige zorg nu en in de toekomst.

Feiten en cijfers
Op 9 februari 1902 werd de NVvH officieel opgericht in de eerste Ledenvergadering, gehouden te Amsterdam in de collegezaal/annex operatiezaal van Professor Rotgans in het Binnengasthuis. 

 

 

ECHT Heelkunde Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024

ECHT Heelkunde Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024

‘ECHT Heelkunde’ is in dialoog met onze leden en stakeholders tot stand gekomen en afgestemd op het Hoofdlijnenakkoord 2024.
Richtlijnen

Richtlijnen

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase.