NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Certificering

Chirurgen kunnen zich laten certificeren voor een of meer differentiaties van de Heelkunde; hiervoor dienen zij te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

(Her)certificering aanvragen - stappen en documenten

Indiening van een (her)certificeringsaanvraag is alleen mogelijk via GAIA/PE-online. Het indienen van een hercertificeringsaanvraag is mogelijk vanaf vier maanden vóór het einde van uw huidige certificeringsperiode. Houdt u rekening met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden. (Her)certificering aanvragen? Volg onderstaande stappen:

 1. Ga naar uw dossier in GAIA/PE-online.
 2. Zorg dat uw instellingen in GAIA/PE-online (o.a. e-mailadres) juist zijn, zodat u geen belangrijke berichten over uw (her)certificering mist.
  Let op dat de mail niet in uw spam terechtkomt.
 3. Download en gebruik de verplichte sjablonen tijdens het aanvraagproces in GAIA/PE-online.
 4. Indien er sprake is van een verplicht sjabloon voor het aanleveren van uw operatietableau, is dat ook te downloaden tijdens uw aanvraag in GAIA/PE-online.
 5. Zorg ervoor dat uw aanvraag geen privacygevoelige gegevens bevat zoals patiëntnummers, -namen of BSN-nummers.
 6. Dien voor iedere gewenste differentiatie een aparte aanvraag in.
 7. Houd de berichtgeving in GAIA/PE-online over het verloop van uw aanvraag in de gaten.
 8. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden.

Na ontvangst van een complete aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan en inhoudelijk beoordeeld door een toetsingscommissie. De toetsingscommissie adviseert het bestuur van de subvereniging, dat vervolgens een besluit neemt over de aanvraag.

Bij (voorwaardelijke) goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover digitaal bericht in GAIA/PE-online.
Bij een (voornemen tot) afwijzing van de aanvraag ontvangt u bericht van het bestuur van de desbetreffende subvereniging.

Handige links
Schema Verdeling Heelkunde

Vanaf 1 mei 2019 mogen ingrepen op Heelkunde niveaus C en D volgens het Schema Verdeling Heelkunde (rapport 'Normering Chirurgische Behandelingen') alleen worden uitgevoerd door daarvoor in de desbetreffende differentiatie gecertificeerde chirurgen. Voor ingrepen op Heelkunde niveau B geldt dat er afspraken binnen het samenwerkingsverband gemaakt moeten zijn. 

Dit heeft mogelijk consequenties voor de individuele beroepsuitoefening en/of voor organisatie van de diensten. 

Niet-gecertificeerde chirurgen kunnen via de zij-instroomregeling alsnog een certificaat aanvragen. 

Commissie Normering & Certificering

 • prof. dr. R.H. Geelkerken (Voorzitter)
 • dr. C.F.J.M. Blanken-Peeters (Commissielid)
 • drs. J.W.M. Elshof (Commissielid)
 • dr. A.F.W. van der Steeg (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws