NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Innovatie

Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is fors. Meerdere partijen (technologiebedrijven, start-ups, technische universiteiten, patiëntenverenigingen, zorgaanbieders) zetten in op (technologische) innovatie. Ook de verwachtingen zijn hooggespannen: een betere kwaliteit van zorg dicht bij huis.

Technologische innovatie raakt vanzelfsprekend de heelkunde. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de robotchirurgie, ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie of aan de mogelijkheden van 3D-printen. Van belang is dat technologische innovatie niet op zichzelf staat. Veelal vraagt dit om een andere inrichting van zorgprocessen en om andere vormen van samenwerking binnen de keten. Dit heeft consequenties voor professionals en dus ook voor de werkzaamheden van ‘de chirurg van de toekomst’.

Het belang van (technologische) innovatie wordt door de NVvH onderschreven. De beroepsgroep heeft een belangrijke rol bij innovatie: als geen ander weten chirurgen wat er nodig is om hun beroepspraktijk te verbeteren.

Vanaf 2020 wordt innovatie een belangrijk speerpunt van de NVvH. We starten met een brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten aanzien van (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk. Ook worden kansrijke voorbeelden in beeld gebracht. Wij doen dit om leden te ondersteunen, om te voorkomen dat op meerdere plekken het wiel wordt uitgevonden en om kansrijke innovatieve ontwikkelingen samen verder te brengen. Hiertoe werken wij bijvoorbeeld samen met (vertegenwoordigers van) technische universiteiten of bedrijven.

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR). De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen. Zo kan een product in een

Deelnemers Werkgroep Innovatie

In het NVvH Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 ‘ECHT Heelkunde’ hebben wij afgesproken dat wij actief met het onderwerp innovatie aan de slag gaan. Om te beginnen wordt hiertoe een Werkgroep Innovatie samengesteld. Begin maart hebben wij de

Health Innovation Netherlands

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is Health Innovation Netherlands (voorheen Hii-Holland). Tijdens de werkconferentie