NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Peer to peer werkbezoek

Vanaf januari 2019 is het wettelijk verplicht om voor je herregistratie als medisch specialist een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. De CPE-commissie, bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van alle subverenigingen en vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen, is druk bezig een programma op te stellen voor de leden, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen blijven leren en nieuwsgierig blijven.

Eén van de thema’s is het leren van elkaar, bijvoorbeeld door laagdrempelig in ‘elkaars keuken’ te kijken. In samenwerking met de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (ABNS) is er gesproken over het verlenen van accreditatie aan andere activiteiten, aanvullend aan traditionele bij- en nascholing. In lijn met de gemoderniseerde opleiding dient men zich immers ook na de opleiding te blijven ontwikkelen op alle competentiegebieden. Deze ontwikkeling kan ook (of misschien zelfs júist) plaatsvinden in andere settings dan de geijkte colleges en workshops.

Een concreet voorbeeld van een dergelijke activiteit, die we voor accreditatie kunnen aanbieden, is het peer-to-peer werkbezoek.

Hoe is het ingericht en wat hebben we voor ogen?

Geaccrediteerde werkbezoeken kunnen georganiseerd worden in academische ziekenhuizen en opleidingsklinieken met een erkende differentiatie in het aandachtsgebied*. Het idee is dat een chirurg zelf met een collega een werkbezoek kan afspreken. Om echter voor accreditatie in aanmerking te komen, moet vooraf een dagprogramma worden vastgelegd, betaande uit minimaal de volgende onderdelen:

  • leervragen vooraf
  • de ochtend- en avondoverdracht
  • een deel OK-programma
  • een bespreking binnen het aandachtsgebied

Daarnaast is het de bedoeling dat de dag door beide chirurgen wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik, waarbij ze elkaar feedback geven en tips en tops benoemen.
Om dit feedbackgesprek te structureren, kan gebruik gemaakt worden van onderstaand format voor een reflectiegesprek. Van het gesprek hoeft geen verslag te worden gemaakt.

Na het inleveren van het dagprogramma, dat door beide deelnemers is ondertekend, worden aan de bezochte chirurg drie accreditatiepunten toegekend en aan de bezoekende chirurg zes punten.

Wat tot slot belangrijk is te vermelden, is dat het in de meeste ziekenhuizen niet mogelijk is om ad hoc een dag mee te lopen/werken. Mogelijk moet vooraf door de HR/P&O-afdeling een gastovereenkomst worden opgesteld, om bijvoorbeeld te borgen dat men deze dag onder de verzekering van het ziekenhuis valt. Houdt u er rekening mee dat het soms enkele dagen kan duren, voordat deze overeenkomst kan worden afgegeven.

* Heeft u interesse om een werkbezoek voor collega's aan te bieden, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan een overzicht van de aanbieders op deze pagina publiceren.

Gerelateerd nieuws