NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Advies en Begeleiding

Kwalitatief hoogstaande zorg staat of valt bij het goed functioneren van individuele chirurgen, maatschappen of andere samenwerkingsvormen waarin zij werken. Soms is advies,  ondersteuning of een deskundigenrapport nodig. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het eindadvies van een kwaliteitsvisitatie, een conflict of een incident, maar ook bij behoefte aan individuele coaching of ondersteuning bij een voorgenomen fusie.

Bij (dreigende) problemen met de kwaliteit van de geleverde zorg of bij vragen over samenwerking, kunnen leden en andere instanties bij de NVvH terecht. Met onderzoek, bemiddeling, begeleiding of advisering kan de Advies en Begeleidings Commissie (ABC) een bijdrage aan de oplossing leveren. Het doel hiervan is de kwaliteit van de heelkundige zorg te verbeteren of te waarborgen.

Tarieven
Voor alle tarieven geldt een dagmaximum van 8 uur. De ABC werkt met de volgende tariefstructuur:

 • Deskundigenonderzoek of Probleemanalyse incl. begeleiding 
 • Begeleidings- en adviestraject
 • Individuele ondersteuning na een ABC-traject

Bij (dreigende) problemen met de kwaliteit van de geleverde zorg of bij vragen over samenwerking, kunnen leden en andere instanties bij de NVvH terecht. Met onderzoek, bemiddeling, begeleiding of advisering kan de Advies en Begeleidings Commissie (ABC) een bijdrage aan de oplossing leveren. Het doel hiervan is de kwaliteit van de heelkundige zorg te verbeteren of te waarborgen.

Tarieven
Voor alle tarieven geldt een dagmaximum van 8 uur. De ABC werkt met de volgende tariefstructuur:

 • Deskundigenonderzoek of Probleemanalyse incl. begeleiding 
 • Begeleidings- en adviestraject
 • Individuele ondersteuning na een ABC-traject

Advies en BegeleidingsCommissie

 • prof. dr. J.H. van Bockel (Voorzitter)
 • dr. O.J. Repelaer van Driel (Secretaris)
 • drs. G.P. Gerritsen (Commissielid)
 • dr. S.E. Kranendonk (Commissielid)
 • drs. M. Scheuer (Commissielid)

Gerelateerd nieuws