NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

In Opleiding komen

Hoe vergroot ik mijn kans op een opleidingsplaats chirurgie?

Tijdens je studie zijn er diverse manieren om je kansen voor een opleidingsplaats te vergroten. Al zijn dit geen vereiste ingangsvoorwaarden, het is een goede methode om je te onderscheiden van een ander.

 • Aantoonbare interesse en goede cijfers in de vakken heelkunde en anatomie zijn een pre.
 • Aantoonbare interesse in heelkunde door specifieke keuze- en oudste co-schappen, bijvoorbeeld heelkunde, anesthesiologie, interne geneeskunde, pathologie, radiologie, intensive care.
 • Aantoonbaar talent om in teamverband te werken, bijvoorbeeld sport, muziek (band/orkest), studiewerkgroep.
 • Aantoonbare wetenschappelijke ervaring, bijvoorbeeld participatie in wetenschappelijk onderzoek tijdens studie, schrijven van een publicatie.
 • Aantoonbare handvaardigheid, bijvoorbeeld muziekinstrument, schilderen, dierexperimenteel werk.
 • Goede referenties, bijvoorbeeld vanuit de oudste en/of keuze-coschappen of in verband met een onderzoekstage.
 • Aantoonbare organisatorische talenten (vereniging, onderzoek).
Toelichting mee te sturen bijlagen

Bij uw sollicitatiebrief aan de ROC’s voor een opleidingsplaats Heelkunde verzoeken wij u het volgende bij te voegen (extra bijlagen worden niet geaccepteerd):

 1. Curriculum Vitae
 2. Maximaal vier referenties met contactgegevens (alleen namen met telefoonnummers). Waaronder één niet-chirurgische referentie en één van diegene die u beoordeeld heeft aan het einde van uw reguliere of keuze/oudste co-schap, mits niet langer geleden dan 1 jaar.
 3. Kopie van artsexamen
 4. BIG registratie
 5. Kopie van cijferlijst eindexamen VWO
 6. Kopie van cijferlijst/beoordelingen in de verschillende vakken van de bachelor/master en het basisartsexamen

Graag onderstaande in acht nemen voor een vlotte verwerking van de sollicitatiepakketten:

 • Gebruik paperclips, geen nietjes
 • Alleen enkelzijdige kopiëren 
 • Aanleveren op A4 papier (geen diploma’s op A3 formaat toevoegen)
 • Lever negen kant en klare sets aan, dus niet negen keer een brief, dan negen keer CV etc.
Toelichting sollicitatiebrief

De ROC’s van de Heelkunde ontvangen graag uw sollicitatiebrief die de selectiecommissie inzicht geeft in uw motivatie om chirurg te worden, in uw verdere ambities en uw toekomstperspectief. Ook vragen wij u in deze brief informatie te geven over uw competenties die belangrijk zijn om het vak chirurgie adequaat uit te oefenen. Onze voorkeur gaat uit naar een korte bondige brief  waarin uw sterke (of zwakke) punten staan vermeld binnen de genoemde gedragscompetenties (zie informatie op NVvH website en het landelijke opleidingsplan SCHERP). Het concreet benoemen van voorbeelden waaruit  uw competenties m.b.t. communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid, werken in teamverband en organisatorische vaardigheden blijken, strekt tot aanbeveling. Uiteraard is het ook mogelijk deze competenties inzichtelijk te maken middels uw curriculum vitae.

NB:

 1. U stuurt uw sollicitatiebrief te allen tijde in cc naar opleiding@heelkunde.nl
 2. Sollicitaties die na de sluitingsdatum alsnog digitaal of rechtstreeks worden aangeboden aan een ROC worden uitgesloten van deelname aan de sollicitatieronde

In de toelichting sollicitatieformulier  staat de gehele sollicitatieprocedure nogmaals nauwkeurig beschreven. Lees deze aandachtig door wanneer u wilt solliciteren naar een opleidingsplaats en volg de instructies nauwgezet op. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met het Bureau NVvH 030-2823210 of via opleiding@heelkunde.nl.

 

Veel gestelde vragen

Volstaat een uittreksel van het DUO met betrekking tot mijn VWO diploma ook in plaats van een gewaarmerkt exemplaar?
Ja, een uittreksel moet digitaal opgestuurd naar het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Een alternatief is om via de website van DUO een uittreksel te downloaden: https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/uittreksel-diplomagegevensdownloaden.jsp

Moeten de kopieën van de verschillende cijferlijsten en artsexamen gewaarmerkt zijn?
Wanneer u ervoor zorgt dat elke regio in ieder geval een gewaarmerkte kopie ontvangt van uw artsexamen is dit voldoende.

Er staat geen stempel van de Universiteit op mijn diploma, het is wel ondertekend door de examencommissie en op officieel universiteitspapier. Volstaat een kopie van dit document?
Het moeten gewaarmerkte documenten zijn met daarop een stempel om de echtheid te garanderen. Een alternatief is om via de website van DUO een uittreksel te downloaden: https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/uittreksel-diplomagegevensdownloaden.jsp

NB. Het volstaat om een print van het pdf document mee te sturen met het sollicitatiepakket. U dient het digitale waarmerk met het registratieformulier te mailen naar Het bureau van de NVvH.

Moet op elk CV een originele pasfoto?
Nee, het mogen ook kopieën zijn.

Een buitenlandse arts (USA, spreekt Nederlands) wil graag deelnemen aan de sollicitatie heelkunde. Momenteel is hij bezig om zich BIG te registreren, dit gaat naar alle waarschijnlijkheid lukken (hij moet alleen nog 6 maanden stage lopen). Kan hij al deelnemen aan de sollicitatie voordat hij zijn BIG registratie heeft ontvangen?
Nee, alvorens aan de sollicitatieronde te mogen meedoen moet men in het bezit van een BIG nummer.

BIG registratie; wat moet ik inleveren?
Na uw registratie heeft u een brief ontvangen genaamd: positieve beschikking BIG registratie. Op de derde pagina staat een overzicht van de persoons- en beroepsgegevens. Het volstaat om een kopie van de brief of alleen de derde pagina mee te sturen.

Gerelateerd nieuws