NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Chirurgisch onderzoek COVID-19

Op dit moment worden door chirurgen in verschillende ziekenhuizen onderzoeken opgezet en uitgevoerd met betrekking tot COVID-19. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, zodat u zich ook bij een of meerdere van deze onderzoeken kunt aansluiten en we gezamenlijk zo veel mogelijk evidence verzamelen rondom chirurgie en COVID-19.

Onderstaand noemen we twee initiatieven die we als vereniging van harte bij u aanbevelen:

Tevens is de NVvH in overleg met DICA om met behulp van de gegevens in de kwaliteitsregistraties de effecten van de COVID-19 epidemie op de non-COVID-19 zorg te evalueren, en eventueel een module aan de registraties toe te voegen voor een ‘snapshot’ onderzoek, waaraan chirurgen op facultatieve basis deel kunnen nemen. Meer informatie hierover volgt.

ZonMw COVID-19 subsidieprogramma in de maak
De Federatie Medisch Specialisten heeft vanuit ZonMw het bericht gekregen dat er een COVID-19 subsidieprogramma in de maak is. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van preventie, prognostiek, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg rondom COVID-19. Maar ook om onderzoek over de effecten van COVID-19 op zorg bij andere patiëntenpopulaties (verdrongen zorg). Hierbij is vooral behoefte aan praktisch en direct toepasbaar onderzoek.
Lees meer

Gerelateerd nieuws