NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Lid worden

Lid worden van de NVvH kan wanneer u als chirurg in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) staat ingeschreven of wanneer u in opleiding bent tot chirurg. 

Waarom lid worden?
De voordelen van een NVvH lidmaatschap:

  • 6 x per jaar het tijdschrift NTvH, inclusief een inlog voor online archief;
  • korting op diverse NVvH congressen en voorrang bij inschrijving;
  • toegang tot het ledengedeelte van onze website met exclusieve informatie waaronder de ledenlijst;
  • de mogelijkheid om u op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten;
  • maandelijkse nieuwsbrief.

Type lidmaatschappen, contributie en voordelen

 

Contributie

Tijdschrift en
Nieuwsbrief

Korting automatische
incasso

Toegang ALV
NVvH

Stemrecht

Toegang tot
Leden login

Afdracht FMS*

Erelid 
lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging

€ 0,-

Ja

n.v.t.

Ja

Ja

Ja

n.v.t.

Gewoon lid
praktiserend chirurg, ingeschreven in RGS

€ 900,-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Buitengewoon lid: aios-lid
assistent geneeskundige de opleiding heelkunde volgend

€ 375,-

Ja

Ja

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Buitengewoon lid: rustend lid
lid die zijn/haar werkzaamheden in de heelkunde heeft beëindigd

€ 80,-

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Buitengewoon lid: overig 
degene met aantoonbare belangstelling voor de heelkunde

€ 150,-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

*De NVvH is lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Gewone leden van de NVvH zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij de FMS en betalen een afdracht van € 555,25. Lees meer over dit lidmaatschap 

Van aios-/VAGH-lid naar gewoon lid NVvH
Een aios-lid is automatisch lid van de VAGH. Zodra een aios-lid voldoet aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap wordt het buitengewoon lidmaatschap: aios-lid automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. Daarmee vervalt het VAGH lidmaatschap, tenzij het aios-lid schriftelijk aangeeft dat hij/zij hier geen prijs op stelt.  

Lidmaatschap subverenigingen
Leden van de NVvH kunnen daarnaast lid zijn van één of meerdere subverenigingen. Eventuele omzetting van een gewoon NVvH-lidmaatschap in een buitengewoon lidmaatschap heeft tot gevolg dat een eventueel gewoon lidmaatschap van een subvereniging ook wordt omgezet in een buitengewoon lidmaatschap.  

Lidmaatschap NVvH opzeggen
U kunt uw NVvH lidmaatschap schriftelijk opzeggen door een mail te sturen naar nvvh@heelkunde.nl. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

Aanmeldformulier

Uw BIG-nummer wordt enkel gebruikt voor opleiding, accreditatie, certificering en visitaties.
Persoonlijke gegevens
Privé adres
Privé communicatie
Omdat wij onze leden informeren via onze website, via nieuwsbrieven en e-mail, is het belangrijk dat uw juiste e-mail adres bij ons bekend is. Geef aan via welk e-mailadres u de correspondentie wilt ontvangen.
Functie
Lidmaatschap subvereniging

De NVvH verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacystatement. Hierin staat voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hier mee omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.